اصلاح ماده 75 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

اصلاح ماده 75 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

ماده75 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
-در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می شود:
الف – ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی های خارجی موضوع ماده (73) .
ب – ظروف و تکیه گاه های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.
پ – ورود موقت کالاهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه ها و یا نمایندگی های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.