بخشنامه 206

ملاک عمل برای اخذ هرگونه مجوز و گواهی صادراتی قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه های قانونی و مقرراتی ابلاغی می باشند

 

برای دانلود و مشاهده بخشنامه 206 کلیک کنید

بخشنامه(206)