دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروريسم

برای مشاهده و دانلود دستور العمل کلیک کنید

دستور_العمل_بانک_مرکزی