راهنمای ثبت مانیفست کریری و فورواردی

قابل توجه تمامی شرکت های حمل و نقل

پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای اجرای مدیریت کارآ در صدور ترخیصیه، اظهار پیش از ورود و شناسایی شرکت های حمل CARRIER و FORWARDER اقدام به راه اندازي فاز جدیدی نموده است.

از روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/١٠/١٨، با ايجاد تغییرات در پنل کاربری شرکت های CARRIER و FORWARDER امکان اجرای سامانه و ایجاد این ارتباط در هر سفر مشخص و هر کشتی امکان پذیر خواهد بود.

راهنماي آموزشی چگونگی ایجاد ارتباط بین مانیفست های MASTER و HOUSE در پیوست موجود است.

برای مشاهده و دانلود کلیک نمایید.

راهنماي_ثبت_مانيفست_كریيري_و_فورواردري