لغو ثبت سفارش کمپرسورهای معدنی

لغو موافقت کلی کمیسیون ماده یک در خصوص ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر

برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نمایید.

(214)-بخشنامه