مدارک لازم جهت اخذ مجوز بهداشتي

مدارک لازم جهت اخذ مجوز بهداشتي واردات گوشت قرمز و سفيد:

▫️ارائه تأييديه مقام هاي دامپزشكي كشور توليدكننده.

▫️ارائه موافقت سازمان دامپزشکی

▫️ارائه يك نسخه از قرارداد و پيش فاكتور ( پروفرم ) مربوط كه تأیيد اجراي ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي در آن درج شده باشد.

▫️صدور مجوز واردات (vip)

▫️ضمناً پس از صدور مجوز واردات، براي رعايت اصول ذبح شرعي، متقاضي بايد به يكي از دفاتر نمايندگي ولي فقيه مراجعه كند و هماهنگي هاي لازم را به عمل آورد.‏

▫️در خاتمه ترخيص گوشت وارداتي منوط به بازرسي و تأييد مدارك بهداشتي و انجام آزمايش هاي لازم توسط سازمان دامپزشكي است.