معافیت واردات کاغذ

معافیت واردات کاغذ

معافیت واردات انواع کاغذ برای نوشتن، چاپ، تحریر و مطبوعات و دفاتر تحریر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نمایید.

معافیت واردات کاغذ