واردات نفت و عدم نیاز به مجوز

عدم نیاز به مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله

برای مشاهده و دانود بخشنامه کلیک نمایید.

بخشنامه واردات نفت و عدم نیاز به مجوز