پذیرش 3 درصد تلورانس وزنی کاغذ

پذیرش 3 درصد تلورانس وزنی کاغذ

پذیرش حداکثر 3 درصد تلورانس وزنی قابل قبول محموله های خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی وارداتی

برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نمایید.

پذیرش حداکثر 3 درصد تلورانس وزنی