قابل توجه خدمت گیرندگان محترم در رویه واردات

اطلاعیه مهم
قابل توجه خدمت گیرندگان محترم در رویه واردات
جهت تکمیل مرحله 7 در دور اظهاری وارداتظهارنامه ارزش برای برخی اقلام وکالاهای ساخته شده )میبایست از شناسه TSC موجود در بانک شناسه ها استفاده شود در غیر اینصورت امکان دریافت سریال و کوتاژگمرکی برای کالاهای مذکور نخواهد بود
همچنین برای مواردی که شناسه کالا در بانک تی اس سی موجود نباشد باید نسبت به درخواست شناسه TSC اقدام به پیش اظهاری ارزش نمایند
با بهره گیری از هوش مصنوعی خدمت گیرندگانی که اقدام به ارسال اطلاعات اشتباه و یا ناقص کنند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت