راه‌اندازی قابلیت جدید در بخش مدیریت عملیات ارزی بانک

راه‌اندازی قابلیت جدید در بخش مدیریت عملیات ارزی بانک

در راستای پوشش کامل‌تر عملیات ارزی در سامانه جامع تجارت، از چهارشنبه مورخ 96/7/5، تأیید درخواست تخصیص ارز و ابطال درخواست‌های قبلی در بانک مرکزی از طریق پیامک به اطلاع کاربران سامانه می‌رسد.

همچنین کاربران محترم می‌توانند از طریق منوی زیر در سامانه جامع تجارت، به اطلاعات درخواست‌های قبلی دسترسی داشته باشند:
عملیات ارزی > مدیریت عملیات ارزی بانکی > وضعیت گواهی ثبت آماری