15% کاهش قیمت دارو در سال 2018

15% کاهش قیمت دارو در سال 2018

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: ثبت هر گونه پروفورم داروهای وارداتی در سال میلادی 2018 فقط با لحاظ 15 درصد کاهش قیمت نسبت به آخرینCPT ثبت شده قبلی امکان پزیر خواهد بود.

وی اظهار داشت: شرکت های واردکننده نسبت به انجام مذاکرات با شرکت های تامین کننده اقدام و نتیجه را حداکثر تا تاریخ 23 دی ماه سال جاری به این اداره کل ارسال کنید.

در صورت عدم ارسال نتایج این اداره کل علی‌الراس از طریق برگزاری فراخوان عمومی قیمت نسبت به تامین داروهای مورد نیاز کشور اقدام خواهد کرد.