کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ با اصلاحاتی در ۳۵۲ ردیف در فصول مختلف آن ، به زودی با تصویب هیئت وزیران چاپ می‌شود.

علی علی‌آبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم درباره انتشار کتاب تعرفه‌های تجاری و زمان انتشار آن اظهار کرد: کتاب مقررات صادرات و واردات آماده چاپ است اما اصلاحاتی در حد شرح تعرفه، ایجاد ردیف تعرفه و اصلاحات مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب انجام‌شده و لازم است هرگونه تغییر در این کتاب به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

وی افزود: این تغییرات هنوز به تصویب هیئت‌ وزیران نرسیده است اما در دستور کار قرار دارد که بعد از اعمال این اصلاحات آن را چاپ می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: قرار بر این بوده که اصلاحات انجام شود تا کتاب مقررات صادرات و واردات تا نیمه اول اردیبهشت چاپ شود.

وی تصریح کرد: اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات در ۳۵۲ ردیف است که در فصول مختلف کتاب قرار دارد.