اتصال بیمه ها با پنجره واحد تجارت فرامرزی کاملا الکترونیکی شد.

در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، فاز اول اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی ج.ا. ایران، توسط بیمه پاسارگاد از تاریخ 1396/06/12 به بهره برداری رسید. لذا کلیه خدمات صدور بیمه نامه در رویه های مربوطه به صورت الکترونیک و غیر حضوری انجام خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است سایر شرکت های بیمه گذار موظف هستند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه خدمات الکترونیک مذکور اقدام نمایند. در غیر اینصورت از پذیرش بیمه نامه های مربوطه خودداری به عمل خواهد آمد.