هوشمند سازی تطبیق اطلاعات اظهار کالا با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی کلید خورد

هوشمند سازی تطبیق اطلاعات اظهار کالا با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی کلید خورد/ کنترل هوشمند محموله های وارداتی از طریق اطلاعات ثبت سفارش و بارنامه

گمرک ایران از هوشمند سازی تطبیق اطلاعات اظهارنامه با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد و اعلام کرد: کنترل هوشمند محموله های وارداتی از طریق اطلاعات ثبت سفارش و بارنامه به صورت الکترونیکی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ همزمان با برنامه های تکمیلی گمرک الکترونیک پس از اجرای موفق ثبت منشا ارز با همکاری بانک مرکزی، الکترونیکی کردن فاکتور کالا ، عدل بندی الکترونیک و الکترونیکی شدن بارنامه ها در اقدامی تطبیق اطلاعات ثبت سفارش کالا و اظهار نامه اجرایی شد.

با اجرایی شدن تطبیق هوشمند اطلاعات ثبت سفارش با اظهار کالا در صورتیکه اطلاعات ورودی با اطلاعات ثبت سفارش مغایرت داشته باشد سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند اجازه اظهار را نمی دهد و به صورت خودکار قفل می شود.

بنابراین گزارش ، پیش از این و با هوشمند سازی اطلاعات بارنامه و راه اندازی بارنامه الکترونیک ، امکان تطبیق هوشمند اطلاعات اظهار با بارنامه الکترونیک فراهم شده بود تا در صورت عدم تطبیق اطلاعات اظهاری با بارنامه اجازه ادامه کار داده نشود و بر روی بارنامه اصطلاحا قفل شود.