شرایط ترخیص کشنده های مستعمل

شرایط ترخیص‌ کشنده‌های مستعمل

کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات براساس تفویض اختیار حاصل از تصویب نامه شماره ۴۸۸۸۳/ت۴۰۰۵۷هـ مورخ ۴/۴/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران با ورود کشنده‌های مستعمل دارای شرایط ذیل موافقت کلی نمود.

لازم به یادآوری است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه‌های مرزی ممنوع می‌باشد.

۱- داشتن حداقل قدرت موتور بادی ۵۰۰ اسب بخار

۲- توانایی حمل بار (وزن ناخالص) بیش از ۲۰۰ تن را دارا باشد.

۳- دارا بودن حداقل ظرفیت محورهای آنها برابر مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها
– محور جلو کشنده ۸ تن
– محورهای عقب کشنده (منفرد ۱۳ تن و زوج ۲۲ تن)

۴- توانایی حرکت در شیب حداقل ۲۰ درصد با سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت در دنده یک با بار کامل را دارا باشد.

۵- رعایت سایر ضوابط فنی واردات خودرو بدون شرط داشتن نمایندگی و قدمت سال ساخت و صرفاً با ارز متقاضی.