پیش اظهاری ارزش راه اندازی شد.

پیش اظهاری ارزش راه اندازی شد.

در راستای تسهیل هر چه بیشتر تجارت و انجام فرآیند های گمرکی خدمتی نو از گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است تا بتوان ارزش و تعرفه ی کالا را قبل از شروع فرایند های گمرکی تعیین کرد.

شما میتوانید جهت تعیین ارزش کالای وارداتی خود قبل از ورود کالا به کشور اقدام به ثبت اطلاعات مربوطه و ارسال به کارشناسان ارزش گمرک ایران نمایید تا شناسه ارزش کالای شما قبل از رسیدن کالا به گمرک داخل کشور در سامانه جستجوی شناسه ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage قرار گیرد.

جهت آشنایی با نحوه پیش اظهاری ارزش فایل آموزشی موجود در زیر این پست را مطالعه نمایید.

برای دیدن اینجا کلیک کنید