ثبت اطلاعات لاتین تجار در سامانه پنجره واحد

ثبت اطلاعات لاتین تجار در سامانه پنجره واحد

جهت تبادل بین المللی اطلاعات تجارت خارجی، امکان ثبت اطلاعات لاتین اشخاص فعال شد.

در راستای اجرای هر چه بهتر تبادلات اطلاعات تجارت فرامرزی میان ایران و کشور های خارجی امکان ورود اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایجاد شد.
کاربران سامانه می بایست جهت وارد کردن اطلاعات شخصی خود به صورت لاتین، وارد سامانه پنجره واحد شده و پس از ورود به بخش “ثبت اطلاعات لاتین کاربران” نسبت به تکمیل اطلاعات خود و شرکتی(هایی) که از آنها وکالت “نمایندگی شرکت دارند” اقدام نمایند.
بدین منظور در صفحه مذکور پس از انتخاب نام خود یا شرکت مورد نظر می بایست نام لاتین، آدرس لاتین و شماره گذرنامه(در صورتی که اتباع خارجه باشد) یا کد بین المللی شرکت(مخصوص شرکت های حمل بین المللی) وارد شود و بر روی دکمه ثبت تغییرات کلیک کنند.
_
توجه: ثبت اطلاعات لاتین برای اشخاص حقوقی الزامیست و بزودی ادامه روند اظهارنامه هایی که یکی صاحب کالا یا حق العمل کار آنها شرکتی باشد که اطلاعات لاتین خود را وارد نکرده، جلوگیری می شود.