بخشنامه 206

ملاک عمل برای اخذ هرگونه مجوز و گواهی صادراتی قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه های قانونی و مقرراتی ابلاغی می باشند   برای دانلود و مشاهده بخشنامه 206 کلیک کنید بخشنامه(206)