اتصال بیمه ها با پنجره واحد

اتصال بیمه ها با پنجره واحد تجارت فرامرزی کاملا الکترونیکی شد. در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، علاوه بر بيمه پاسارگاد فاز اول اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی ج.ا. …