سفته به عنوان وثیقه تعهدات ارزی

بانک مرکزی: اخذ سفته به عنوان وثیقه تعهدات ارزی از مشتریان بلامانع است اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک‌ها همواره می بايست به منظور وصول …