قابل توجه شركت هاي توليدي مشتقات نفت و گاز 

قابل توجه شركت هاي توليدي مشتقات نفت و گاز در راستای حذف اسناد کاغذی و تسهیل در فرآیند صادرات محصولات شرکت های تولیدی، تجمیع اطلاعات شرکت های تولیدی امری ضروری است. برای دستیابی به این مهم می بایست شرکت های تولیدی مطابق راهنمای آموزشی ذیل اقدام به ثبت نام در …