بخشنامه واردات

بخشنامه واردات تبصره ذیل ماده (9) قانون هوای پاک جهت واردات خودروهای برقی(مهر96)معافيت از ارزش افزوده برای دانلود کلیک کنید