واردات نفت و عدم نیاز به مجوز

عدم نیاز به مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله برای مشاهده و دانود بخشنامه کلیک نمایید. بخشنامه واردات نفت و عدم نیاز به مجوز