اتصال بیمه ها با پنجره واحد

اتصال بیمه ها با پنجره واحد تجارت فرامرزی کاملا الکترونیکی شد. در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، علاوه بر بيمه پاسارگاد فاز اول اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی ج.ا. …

راه اندازی صفحه منشأ ارز

راه اندازی صفحه منشأ ارز قابل توجه خدمت گیرندگان محترم پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت بانک مرکزی اقدام به راه اندازی صفحه منشأ ارز نموده است از روز شنبه مورخ 16 دی ماه سال جاری ، ثبت منشأ ارز برای پروانه های ” ارزی و …

اظهار قبل از ورود کالا عملیاتی شد

اظهار قبل از ورود کالا در بزرگترین گمرک کشور عملیاتی شد اظهار قبل از ورود کالا در گمرک شهید رجایی بندر عباس اجرایی شد. با عملیاتی شدن این امکان در سامانه تجارت فرامرزی گمرک صاحبان کالا ، تجار و شرکت های حمل و نقل می توانند پیش از ورود کالا …