فهرست شرکت ها جهت استفاده از تسهیلات بند 3

فهرست شرکت ها جهت استفاده از تسهیلات بند 3 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت و معاوضه(سوآپ) نفت و میعانات گازی و فرآورده های نفتی برای مشاهده و دانلود کلیک کنید (300)879964_96.08.20