آخرین اخبار اصلاح نظام تعرفه ای واردات خودرو

آخرین اخبار اصلاح نظام تعرفه ای واردات خودرو عصر خودرو- بر اساس جدیدترین اخبار رسیده نظام تعرفه ای جدید ۳۹۴ مورد در جلسه مورخ ۶آبان ماه با موافقت کمیسیون زیربنایی همراه بوده است که بر اساس آن افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور و همچنین آزادسازی واردات خودروهای با حجم …