واردات دستگاههای چاپ آزاد شد

واردات دستگاههای چاپ آزاد شد

در پی امضا تفاهمنامه بین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت از تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۶ ورود ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی و …. نیاز به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخواهند داشت.

به گزارش چاپ و نشر، هیئت وزیران در جلسه هفتم خردادماه ۹۶، اصلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد.

به موجب یکی از بندهای این مصوبه، فصل ۸۴ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات اصلاح گردید و مندرجات یادداشت ذیل فصل ۸۴ حذف شد.

لازم به ذکر است پیش از این ، ورود هر گونه ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی، گراورسازی، حروف چینی و صحافی موکول به اجازه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بود که با مصوبه مذکور، مندرجات یاد شده حذف و از این پس واردکنندگان دستگاه‌های چاپ و واحدهای وابسته نیازی به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخواهند داشت.